„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creșterea competivității sectoarelor agricol și forestier”
ANUNȚ
LANSARE APEL DE SELECȚIE PENTRU
MĂSURA 123 ”CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE”

Subscrisa Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., site: www.gal-eurocrisana.ro, identificată prin C.I.F. 30040180, reprezentată prin preşedinte Cotrău Marius, în calitate de organizaţie constituită, în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (cu modificările și completările ulterioare), ca urmare a asocierii unui număr de 8 comune din zona de Sud şi Sud-Vest a judeţului Bihor – Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca – cu reprezentanţii sectorului socio-economic şi a societăţii civile din localităţile anterior enunţate, cu scopul de a dezvolta zona avută în discuţie prin elaborarea şi implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală şi, implicit, prin absorbţia şi gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente sectorului agricol şi spaţiului rural, în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare incidente, prin prezenta, anunţă, conform priorităţilor Planului de Dezvoltare Locală al Asociației G.A.L. Euro-Crișana, lansarea în perioada 15 Aprilie – 16 Mai 2014 a celei de a doua SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE pentru MĂSURA 123 din P.N.D.R. ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”, astfel:

1. DATA PUBLICĂRII: 14.04.2014
2. MĂSURA LANSATĂ PRIN APELUL DE SELECȚIE – CU TIPURI DE BENEFICIARI ELIGIBILI: MĂSURA 123 ”Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.
Beneficiarii eligibili sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice cu capital 100 % privat care sunt situate și acționează în nume propriu pe teritoriul Asociației G.A.L. Euro-Crișana (ce se întinde pe raza următoarelor comune din județul Bihor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca), asigurându-și surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului, și care sunt înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi, astfel:
a). pentru investiţiile vizând creşterea valorii adăugate a produselor agricole: micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii - definite în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003, respectiv în conformitate cu Legea nr. 346/2004 (cu modificările şi completările ulterioare); alte întreprinderi care nu sunt micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro - definite în conformitate cu art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005; cooperative agricole de procesare a produselor agricole - constituite conform Legii nr. 566/2004 (cu modificările și completările ulterioare); societăţi cooperative de valorificare - constituite conform Legii nr. 1/2005; intreprinderi familiale/ intreprinderi indivinduale - înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008 (cu completările și modificările ulterioare);
b). grupuri de producători constituite conform Ordonanţei nr. 37/2005 (cu completările și modificările ulterioare), care au ca scop comercializarea în comun a produselor agricole şi silvice care aparţin următoarelor forme juridice: societăţi comerciale ‐ constituite conform Legii nr. 31/1990 (cu completările și modificările ulterioare); cooperative agricole de procesare a produselor agricole, constituite conform Legii nr. 566/2004 (cu completările și modificările ulterioare).
3. FONDUL DISPONIBIL ALOCAT ÎN ACEASTĂ SESIUNE: 100.000 Euro;
4. SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 100.000 Euro, impunându-se a se preciza și faptul că prin intermediul Asociației G.A.L. Euro-Crișana se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi spre finanțare fonduri nerambursabile în procent de până la 50% din valoarea totală a proiectului, adică 100.000 Euro, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată, în valoare tot de 100.000 Euro, costul total mediu / proiect care se regăsește în Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Asociația G.A.L. Euro-Crișana și selectată spre finanțare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012) fiind de 200.000 Euro;
5. DATA LIMITĂ DE PRIMIRE A PROIECTELOR: 16.05.2014, orele 15.00;
6. LOCUL DEPUNERII PROIECTELOR: la sediul Asociației G.A.L. Euro-Crișana – comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1);
7. INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND ACCESAREA ȘI DERULAREA MĂSURII 123 sunt cuprinse în Fișa Măsurii din PNDR și în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului Apel de Selecție, disponibile pe site-ul Agenţiei de Plaţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) sau M.A.D.R. (www.madr.ro), cât și în Fișa Măsurii din Planul de Dezvoltare Locală al Asociației G.A.L. Euro-Crișana selectat spre finanțare prin P.N.D.R. - Axa IV LEADER (sesiunea 2012), precum și în celelalte acte aferente disponibile pe site-ul Asociației G.A.L. Euro-Crișana (www.gal-eurocrisana.ro).
8. DATE DE CONTACT pentru informații suplimentare: la sediul Asociației G.A.L. Euro-Crișana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1), telefon: 0770243297, 0742084483, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, în intervalul orar: 09.00 – 15.00.
9. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a INFORMAȚIILOR DETALIATE AFERENTE MĂSURII 123 LANSATE: la sediul Asociației G.A.L. Euro-Crișana, din comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, cod postal 417595, judeţul Bihor *(în incinta Căminului Cultural al com. Tinca, etaj 1); în intervalul orar: 09.00 – 15.00.

Manager poiect, Anca Nan
Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 31 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
5
Articole
152
Afișări articole
612703

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore