„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
S-a  publicat calendarul estimativ pentru anul 2014 al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2014 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 2 18.02.2014 – 21.03.2014 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 268.000 268.000 600.000
121 2 14.04.2014-16.05.2014 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 430.560 430.560
480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 2 14.04.2014-16.05.2014 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 1 Ca urmare a adreselor DGDR AM-PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”....banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ... ” 112.500 112.500 112.500
312 1 Dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, această Măsura se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(22.11.2013 - 17.01.2014), în limita fondurilor nealocate *(la sesiunea anterioară s-au depus doar patru proiecte pentru o valoare totală publică nerambursabilă de 234.283 Euro), impunându-se a se preciza și faptul că, până în prezent, perioada de contractare nu poate fi prelungită peste termenul legal (data de 30 iunie 2014, pentru proiectele depuse pe Axa III, care se supun regulii de minimis) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 Ca urmare a faptului că în cadrul sesiunii precedente *(22.11.2013 - 24.12.2013) s-a depus un proiect pentru o valoare publică nerambursabilă de 97.750 Euro, există posiblitatea ca, după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente, în cazul în care vor fi manifestate și alte intenții certe de accesare a acestei Măsuri și dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, să se procedeze la solicitarea realocării pentru această Măsură, în funcţie de necesităţile ivite, a unei părţi din fondurile rămase până la această dată neconsumate, impunându-se a se preciza și faptul că, până în prezent, perioada de contractare nu poate fi prelungită peste termenul legal (data de 30 iunie 2014, pentru proiectele depuse pe Axa III, care se supun regulii de minimis) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 Ca urmare a faptului că în cadrul sesiunii precedente *(22.11.2013 - 17.01.2014) s-au depus două proiecte pentru o valoare totală publică nerambursabilă de 358.964 Euro, există posiblitatea ca, după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente, în cazul în care vor fi manifestate și alte intenții certe de accesare a acestei Măsuri și dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, să se procedeze la solicitarea realocării pentru această Măsură, în funcţie de necesităţile ivite, a unei părţi din fondurile rămase până la această dată neconsumate 367.500 367.500 367.500
421 1 27.02.2014 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010 

S-a actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 Se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(01.08.2013 - 10.09.2013), în limita fondurilor nealocate 600.000 600.000 600.000
121 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 20.12.2013, orele 15.00
100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 1 Ca urmare a adreselor DGDR AM-PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”....banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ... ” 112.500 112.500 112.500
312 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
367.500 367.500 367.500
421 1 09.12.2013 ... - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


S-a actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.S-a  actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 01.08.2013 – 10.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 600.000 600.000 600.000
121 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 27.09.2013 – 01.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 12.08.2013 – 20.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.10.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


Având în vedere faptul că, contractul de finanțare aferent asigurării funcţionării G.A.L.-ului, precum şi dobândirii de competenţe şi animării teritoriului Asociaţiei, s-a încheiat între APDRP – CRPDRP N-V 6 Satu Mare şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana abia la data de 28.03.2013, evidențiem faptul că:

Calendarul estimativ de lansare, pentru anul 2013, a sesiunilor de depunere de proiecte aferente Măsurilor 112 şi 141 prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana şi aprobat iniţial prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/07.03.2013, a fost modificat ulterior prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013 astfel: apelul de selecţie va fi lansat la data de 29.04.2013, perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 03.06.2013, de 30 zile calendaristice, iar perioada de evaluareeste, începând cu data de 04.07.2013, de maxim 30 zile calendaristice, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 06.08.2013. Totodată, se evidenţiază şi faptul că acest calendar este estimativ, Asociaţia rezervându-și dreptul să-l modifice în vederea asigurării unei corecte și eficiente funcționări a G.A.L.-ului, iar în cazul în care vor exista sume neangajate în cadrul sesiunilor lansate să solicite: fie modificarea Calendarului avut în discuţie în sensul organizării unor noi sesiuni şi reportarea sumelor alocate pentru Măsurile prevăzute în Strategie; fie, în caz de nevoie, modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţie, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Anexa 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,
ca urmare a perfectării contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013

Măsura Număr sesiuni Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 600.000 600.000 600.000
121*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.07.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


*Pentru Măsurile 112 şi 141:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.03.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie se împlineşte într-o zi de Sâmbătă, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în prima zi de lucru următoare, mai exact în data de 22.04.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 23.04.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, şi anume 24.05.2013, zi de Vineri – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 27.05.2013 – zi de Luni, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 27.06.2013, întrucât termenul de 30 dezile avut în discuţie s-ar împlini în data de 26.06.2013.

 1. **Pentru Măsurile 123, 312 şi 313:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 20.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 21.06.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 24.06.2013 şi se consideră împlinită în data de 25.07.2013– orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 26.07.2013 - zi de Vineri, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 29.08.2013, întrucât termenul de 30 de zile avut în discuţie se consideră a fi împlinit la data de 28.08.2013.

 1. În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi faptul că la finele perioadei de depunere a proiectelor pentru Măsurile 123, 312 şi 313, mai exact la data de 25.07.2013, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care vor exista sume neangajate în primele două sesiuni organizate, să solicite:

- fie modificarea prezentului Calendar estimativ, în sensul organizării unor noi sesiuni pentru una sau mai multe din Măsurile anterior prezentate, sau, în caz de nevoie, pentru toate Măsurile prezentate, urmând ca sumele alocale să fie reportate în cadrul aceloraşi Măsuri discutate;

- fie modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţia G.A.L. Euro-Crisana, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Or, raportat la aspectele anterior prezentate, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana consideră că solicitarea sa va putea fi soluţionată în termenul legal de 30 de zile calendaristice, prevăzut de actele normative în vigoare incidente, ceea ce ar coincide cu data de 24.08.2013 - într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte.

În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem faptul că în funcţie de răspunsul primit la o eventuală solicitare a noastră anterior evidenţiată se va proceda ca la lansarea în data 27.08.2013 a anunţului de selecţie pentru Măsurile 121 şi 322 să se ia în considerare şi eventualele modificări survenite.

 1. ***Pentru Măsurile 121 şi 322:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 27.08.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 27.09.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 30.09.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 31.10.2013 – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 01.11.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 04.11.2013 şi se consideră împlinită în data de 04.12.2013, motiv pentru care Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 05.12.2013.

 1. ****Pentru Măsura 421:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 28.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 28.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor începe la data de 01.07.2013 şi va fi permanent deschisă, dată fiind experienţa celorlalte G.A.L.-uri ce au fost selectate spre finanţare încă din anul 2011.

GAL
S-a  actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.
Apelul de selecţie se va publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.
Click aici pentru detalii complete
S-a  publicat calendarul estimativ pentru anul 2014 al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2014 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 18.02.2014 – 21.03.2014 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 268.000 268.000 600.000
121 1 Se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(31.10.2013 - 05.12.2013), în limita fondurilor nealocate *(la sesiunea anterioară s-a depus doar un singur proiect pentru o valoare publică nerambursabilă de 49.440 Euro) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 Ca urmare a faptului că în cadrul sesiunii precedente (31.10.2013 - 20.12.2013) nu s-a depus nici un proiect, urmează ca în cazul în care, într-un timp util, nu sunt manifestate intenții certe de accesare a acestei Măsuri, să se procedeze la realocarea sumei prevăzute în Strategie pentru Măsura 123 altor Măsuri solicitate 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 1 Ca urmare a adreselor DGDR AM-PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”....banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ... ” 112.500 112.500 112.500
312 1 Dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, această Măsura se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(22.11.2013 - 17.01.2014), în limita fondurilor nealocate *(la sesiunea anterioară s-au depus doar patru proiecte pentru o valoare totală publică nerambursabilă de 234.283 Euro), impunându-se a se preciza și faptul că, până în prezent, perioada de contractare nu poate fi prelungită peste termenul legal (data de 30 iunie 2014, pentru proiectele depuse pe Axa III, care se supun regulii de minimis) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 Ca urmare a faptului că în cadrul sesiunii precedente *(22.11.2013 - 24.12.2013) s-a depus un proiect pentru o valoare publică nerambursabilă de 97.750 Euro, există posiblitatea ca, după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente, în cazul în care vor fi manifestate și alte intenții certe de accesare a acestei Măsuri și dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, să se procedeze la solicitarea realocării pentru această Măsură, în funcţie de necesităţile ivite, a unei părţi din fondurile rămase până la această dată neconsumate, impunându-se a se preciza și faptul că, până în prezent, perioada de contractare nu poate fi prelungită peste termenul legal (data de 30 iunie 2014, pentru proiectele depuse pe Axa III, care se supun regulii de minimis) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 Ca urmare a faptului că în cadrul sesiunii precedente *(22.11.2013 - 17.01.2014) s-au depus două proiecte pentru o valoare totală publică nerambursabilă de 358.964 Euro, există posiblitatea ca, după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente, în cazul în care vor fi manifestate și alte intenții certe de accesare a acestei Măsuri și dacă DGDR AM-PNDR își va da acordul, să se procedeze la solicitarea realocării pentru această Măsură, în funcţie de necesităţile ivite, a unei părţi din fondurile rămase până la această dată neconsumate 367.500 367.500 367.500
421 1 27.02.2014 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010 

S-a actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 Se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(01.08.2013 - 10.09.2013), în limita fondurilor nealocate 600.000 600.000 600.000
121 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 20.12.2013, orele 15.00
100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 1 Ca urmare a adreselor DGDR AM-PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”....banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ... ” 112.500 112.500 112.500
312 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
367.500 367.500 367.500
421 1 09.12.2013 ... - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


S-a actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.S-a  actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 01.08.2013 – 10.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 600.000 600.000 600.000
121 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 27.09.2013 – 01.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 12.08.2013 – 20.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.10.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


Având în vedere faptul că, contractul de finanțare aferent asigurării funcţionării G.A.L.-ului, precum şi dobândirii de competenţe şi animării teritoriului Asociaţiei, s-a încheiat între APDRP – CRPDRP N-V 6 Satu Mare şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana abia la data de 28.03.2013, evidențiem faptul că:

Calendarul estimativ de lansare, pentru anul 2013, a sesiunilor de depunere de proiecte aferente Măsurilor 112 şi 141 prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana şi aprobat iniţial prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/07.03.2013, a fost modificat ulterior prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013 astfel: apelul de selecţie va fi lansat la data de 29.04.2013, perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 03.06.2013, de 30 zile calendaristice, iar perioada de evaluareeste, începând cu data de 04.07.2013, de maxim 30 zile calendaristice, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 06.08.2013. Totodată, se evidenţiază şi faptul că acest calendar este estimativ, Asociaţia rezervându-și dreptul să-l modifice în vederea asigurării unei corecte și eficiente funcționări a G.A.L.-ului, iar în cazul în care vor exista sume neangajate în cadrul sesiunilor lansate să solicite: fie modificarea Calendarului avut în discuţie în sensul organizării unor noi sesiuni şi reportarea sumelor alocate pentru Măsurile prevăzute în Strategie; fie, în caz de nevoie, modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţie, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Anexa 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,
ca urmare a perfectării contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013

Măsura Număr sesiuni Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 600.000 600.000 600.000
121*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.07.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


*Pentru Măsurile 112 şi 141:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.03.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie se împlineşte într-o zi de Sâmbătă, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în prima zi de lucru următoare, mai exact în data de 22.04.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 23.04.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, şi anume 24.05.2013, zi de Vineri – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 27.05.2013 – zi de Luni, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 27.06.2013, întrucât termenul de 30 dezile avut în discuţie s-ar împlini în data de 26.06.2013.

 1. **Pentru Măsurile 123, 312 şi 313:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 20.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 21.06.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 24.06.2013 şi se consideră împlinită în data de 25.07.2013– orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 26.07.2013 - zi de Vineri, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 29.08.2013, întrucât termenul de 30 de zile avut în discuţie se consideră a fi împlinit la data de 28.08.2013.

 1. În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi faptul că la finele perioadei de depunere a proiectelor pentru Măsurile 123, 312 şi 313, mai exact la data de 25.07.2013, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care vor exista sume neangajate în primele două sesiuni organizate, să solicite:

- fie modificarea prezentului Calendar estimativ, în sensul organizării unor noi sesiuni pentru una sau mai multe din Măsurile anterior prezentate, sau, în caz de nevoie, pentru toate Măsurile prezentate, urmând ca sumele alocale să fie reportate în cadrul aceloraşi Măsuri discutate;

- fie modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţia G.A.L. Euro-Crisana, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Or, raportat la aspectele anterior prezentate, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana consideră că solicitarea sa va putea fi soluţionată în termenul legal de 30 de zile calendaristice, prevăzut de actele normative în vigoare incidente, ceea ce ar coincide cu data de 24.08.2013 - într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte.

În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem faptul că în funcţie de răspunsul primit la o eventuală solicitare a noastră anterior evidenţiată se va proceda ca la lansarea în data 27.08.2013 a anunţului de selecţie pentru Măsurile 121 şi 322 să se ia în considerare şi eventualele modificări survenite.

 1. ***Pentru Măsurile 121 şi 322:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 27.08.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 27.09.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 30.09.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 31.10.2013 – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 01.11.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 04.11.2013 şi se consideră împlinită în data de 04.12.2013, motiv pentru care Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 05.12.2013.

 1. ****Pentru Măsura 421:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 28.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 28.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor începe la data de 01.07.2013 şi va fi permanent deschisă, dată fiind experienţa celorlalte G.A.L.-uri ce au fost selectate spre finanţare încă din anul 2011.

S-a  actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 Se va relansa după întocmirea raportului de selecţie aferent sesiunii precedente *(01.08.2013 - 10.09.2013), în limita fondurilor nealocate 600.000 600.000 600.000
121 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 31.10.2013 - 05.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 20.12.2013, orele 15.00
100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141 1 Ca urmare a adreselor DGDR AM-PNDR înregistrată sub nr. 63985/17.06.2013 și, respectiv, nr. 64.863/02.08.2013, ”....banii alocați în strategie pentru Măsura 141, pentru care nu au fost lansate sesiuni de depunere a proiectelor, vor fi realocați ... ” 112.500 112.500 112.500
312 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322 1 22.11.2013 - 24.12.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00)
Termenul de primire a proiectelor a fost prelungit până la data de 17.01.2014, orele 15.00
367.500 367.500 367.500
421 1 09.12.2013 ... - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010 


S-a  actualizat calendarul estimativ al sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare aferente măsurilor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana. În tabelul de mai jos se pot vizualiza datele stabilite pentru lansarea apelurilor de selecţie.

Apelurile de selecţie se vor publica atât în presa scrisă cât şi în presa on-line, precum şi pe site-ul Asociaţiei GAL Euro-Crişana.

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,

Măsura Număr
sesiuni
Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112 1 01.08.2013 – 10.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 600.000 600.000 600.000
121 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 15.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123 1 27.09.2013 – 01.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 12.08.2013 – 20.09.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 27.09.2013 – 06.11.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.10.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


Având în vedere faptul că, contractul de finanțare aferent asigurării funcţionării G.A.L.-ului, precum şi dobândirii de competenţe şi animării teritoriului Asociaţiei, s-a încheiat între APDRP – CRPDRP N-V 6 Satu Mare şi Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana abia la data de 28.03.2013, evidențiem faptul că:

Calendarul estimativ de lansare, pentru anul 2013, a sesiunilor de depunere de proiecte aferente Măsurilor 112 şi 141 prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei GAL Euro-Crişana şi aprobat iniţial prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/07.03.2013, a fost modificat ulterior prin Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013 astfel: apelul de selecţie va fi lansat la data de 29.04.2013, perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 03.06.2013, de 30 zile calendaristice, iar perioada de evaluareeste, începând cu data de 04.07.2013, de maxim 30 zile calendaristice, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 06.08.2013. Totodată, se evidenţiază şi faptul că acest calendar este estimativ, Asociaţia rezervându-și dreptul să-l modifice în vederea asigurării unei corecte și eficiente funcționări a G.A.L.-ului, iar în cazul în care vor exista sume neangajate în cadrul sesiunilor lansate să solicite: fie modificarea Calendarului avut în discuţie în sensul organizării unor noi sesiuni şi reportarea sumelor alocate pentru Măsurile prevăzute în Strategie; fie, în caz de nevoie, modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţie, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Anexa 1 la Hotărârea A.G.A. nr. 3/29.03.2013

GAL Euro-Crişana - judeţul Bihor
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013, actualizat,
ca urmare a perfectării contractului de finanţare nr. C431.2021260519749/28.03.2013

Măsura Număr sesiuni Perioada Alocare indicativă sesiune (euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2013 (euro) Alocare totală prevăzută în strategie(euro)
112* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 600.000 600.000 600.000
121*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 480.000 480.000 480.000
960.000 (cost total din care 480.000 contribuţie privată)
123** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 100.000 100.000 100.000
200.000 (cost total din care 100.000 contribuţie privată)
141* 1 03.06.2013 – 03.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 112.500 112.500 112.500
312** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 738.990 738.990 738.990
869.400 (cost total din care 130.410 contribuţie privată)
313** 1 21.06.2013 – 25.07.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 102.000 102.000 102.000
120.000 (cost total din care 18.000 contribuţie privată)
322*** 1 27.09.2013 – 31.10.2013 (în ultima zi depunerea de proiecte se va putea face doar până la orele 14.00) 367.500 367.500 367.500
421**** 1 01.07.2013 - SESIUNE PERMANENT DESCHISĂ până la epuizarea fondurilor alocate 49.010 49.010 49.010


*Pentru Măsurile 112 şi 141:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.03.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie se împlineşte într-o zi de Sâmbătă, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în prima zi de lucru următoare, mai exact în data de 22.04.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 23.04.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, şi anume 24.05.2013, zi de Vineri – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 27.05.2013 – zi de Luni, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 27.06.2013, întrucât termenul de 30 dezile avut în discuţie s-ar împlini în data de 26.06.2013.

 1. **Pentru Măsurile 123, 312 şi 313:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 20.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 20.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 21.06.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 24.06.2013 şi se consideră împlinită în data de 25.07.2013– orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 26.07.2013 - zi de Vineri, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, mai exact Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 29.08.2013, întrucât termenul de 30 de zile avut în discuţie se consideră a fi împlinit la data de 28.08.2013.

 1. În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem şi faptul că la finele perioadei de depunere a proiectelor pentru Măsurile 123, 312 şi 313, mai exact la data de 25.07.2013, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana îşi rezervă dreptul ca, în cazul în care vor exista sume neangajate în primele două sesiuni organizate, să solicite:

- fie modificarea prezentului Calendar estimativ, în sensul organizării unor noi sesiuni pentru una sau mai multe din Măsurile anterior prezentate, sau, în caz de nevoie, pentru toate Măsurile prezentate, urmând ca sumele alocale să fie reportate în cadrul aceloraşi Măsuri discutate;

- fie modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată şi implementată local de Asociaţia G.A.L. Euro-Crisana, în sensul transferării sumelor alocate şi necheltuite către alte Măsuri din cadrul Strategiei.

Or, raportat la aspectele anterior prezentate, Asociaţia G.A.L. Euro-Crişana consideră că solicitarea sa va putea fi soluţionată în termenul legal de 30 de zile calendaristice, prevăzut de actele normative în vigoare incidente, ceea ce ar coincide cu data de 24.08.2013 - într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte.

În aceeaşi ordine de idei, evidenţiem faptul că în funcţie de răspunsul primit la o eventuală solicitare a noastră anterior evidenţiată se va proceda ca la lansarea în data 27.08.2013 a anunţului de selecţie pentru Măsurile 121 şi 322 să se ia în considerare şi eventualele modificări survenite.

 1. ***Pentru Măsurile 121 şi 322:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 27.08.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 27.09.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor este, începând cu data de 30.09.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 31.10.2013 – orele 14.00.

 • perioada de evaluare este, începând cu data de 01.11.2013, de 30 zile calendaristice, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte. Ba chiar mai mult, dat fiind faptul că termenul de 30 de zile avut în discuţie începe într-o zi de Sâmbăta, zi considerată, la nivel naţional, nelucrătoare, evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră că începe din prima zi de lucru următoare, mai exact din data de 04.11.2013 şi se consideră împlinită în data de 04.12.2013, motiv pentru care Raportul de evaluare ar trebui publicat cel mai tarziu în data de 05.12.2013.

 1. ****Pentru Măsura 421:

 • apelul de selecţie va fi lansat la data de 28.05.2013, cu 30 de zile calendaristice înainte de data limită de începere a depunerii proiectelor, impunându-se a se preciza faptul că nu intră în calcul nici ziua de la care începe să curgă termenul şi nici ziua când acesta se împlineşte, motiv pentru care şi evidenţiem faptul că termenul avut în discuţie se consideră împlinit în data de 28.06.2013.

 • perioada de depunere a proiectelor începe la data de 01.07.2013 şi va fi permanent deschisă, dată fiind experienţa celorlalte G.A.L.-uri ce au fost selectate spre finanţare încă din anul 2011.

Leader
APDRP
Uniunea Europeana
PNDR

Avem 129 vizitatori și nici un membru online

Utilizatori
5
Articole
152
Afișări articole
578853

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore