„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”

RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 195
Data: 02.12.2014
Sesiunea nr. 3
Perioada: 26.08.2014 - 15.10.2014
Suma alocata pe sesiune: 840.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 600.000 Euro
Numar proiecte depuse: 15
Numar proiecte retrase: 1
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 14
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 560.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

PROIECTE RETRASE

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

25.09.2014

Dezvoltarea exploataţiei agricole a P.F. Gulyaș Cătălin Marian, Comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

Gulyaș Cătălin Marian

comuna Tulca,

sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Retras


PROIECTE SELECTATE

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

24.09.2014

Preluarea și dezvoltrea exploataţiei agricole condusă de tânăr fermier, în localitatea Avram Iancu, judeţul Bihor

Durla Gabriel-Ionuţ

comuna

Avram Iancu,

sat

Avram Iancu,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Marta Florin-Ștefan la conducerea exploataţiei sale din satul Cărăsău, jud. Bihor

Marta Florin-Ștefan

comuna Cociuba Mare, sat Cărăsău, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Trif Florin-Nicolae la conducerea exploataţiei sale din satul Cociuba Mare, jud. Bihor

Trif Florin-Nicolae

comuna Cociuba Mare, sat Cociuba Mare, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

09.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Dehelean Cristian – Adrian la conducerea exploataţiei sale din satul Petid, jud. Bihor

Dehelean Cristian – Adrian

comuna Cociuba Mare, sat Petid, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

5.

09.10.2014

Instalarea tinerei fermier Peter Adriana Elisa Intreprindere Individuală în localitatea Boiu, jud. Bihor

Peter Adriana Elisa

Intreprindere Individuală

comuna Ciumeghiu, sat Boiu, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

6.

14.10.2014

Instalarea tânărului fermier PF Mirea Gheorghe-Cristinel ca șef de exploataţie la ferma sa din satul Olcea, jud. Bihor

Mirea Gheorghe-Cristinel

comuna Olcea, sat Olcea, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

7.

14.10.2014

Instalarea tânărului fermier Tanţău Costin Bogdan în localitatea Mădăras, jud. Bihor

Tanţău Costin Bogdan

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

8.

15.10.2014

Solicitare prima de instalare la Beca Paula Elena

Beca Paula Elena

comuna Tinca, sat Tinca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

9.

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Bulzan Mihai – Cristian, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Bulzan Mihai – Cristian

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

10

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Dubere Bogdan, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Dubere Bogdan

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

11.

15.10.2014

Exploataţia agricolă a P.F. Chișe Mădălin - Ionuţ, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor

Chișe Mădălin - Ionuţ

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

12.

15.10.2014

Instalarea tânărului fermier Jurcuţ Dumitru-Daniel la conducerea exploataţiei sale din satul Cărăsău, jud. Bihor

Jurcuţ Dumitru-Daniel
PFA

comuna Cociuba Mare, sat Cărăsău, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

13.

15.10.2014

Preluarea și dezvoltrea fermei mixte de către PF Heredea Raluca - Teodora în localitatea Ghiorac, judeţul Bihor

Heredea Raluca - Teodora

comuna Ciumeghiu, sat Ghiorac, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

14.

15.10.2014

Instalarea tânărului fermier I.I. Oros Virgil Codrin la conducerea exploataţiei sale din localitatea Mădăras, satul Mădăras, nr. 296, judeţul Bihor

Oros Virgil Codrin Intreprindere Individuală

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

 
* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat
Comitetul de selecţie

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius


Nr.Crt. Membru Comitet de Selecţie Public/Privat Semnătura
1. Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor public  
2. Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru public  
3. S.C. Ponfiru S.R.L.-d – Sabău Andrada - Sorina privat  
4. S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic privat  
5. Goron Maria P.F.A. privat  
6. S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana privat  
7 Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru ONG  

 

Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare –  Szabolcs Kallay

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore