„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECȚIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 267
Data: 06.03.2015
Sesiunea nr. 5
Perioada: 16.02.2015 - 26.02.2015
Suma alocata pe sesiune: 440.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 200.000 Euro
Numar proiecte depuse: 5
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 5
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 200.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

PROIECTE SELECTATE:

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

26.02.2015

Instalarea tânărului fermier I.I. Oros Virgil Codrin la conducerea exploatației sale din localitatea Mădăras, satul Mădăras, nr. 296, județul Bihor

Oros Virgil Codrin Intreprindere Individuală

comuna Mădăras, sat Mădăras, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. Dubere Bogdan, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Dubere Bogdan

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

26.02.2015

Dezvoltrea exploatației agricole condusă de tânăr fermier, în localitatea Avram Iancu, județul Bihor

Durla Gabriel-Ionuț

comuna

Avram Iancu,

sat

Avram Iancu,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. CHIȘE MĂDĂLIN - IONUȚ, comuna Tulca, sat Tulca, jud. Bihor

Chișe Mădălin - Ionuț

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

5.

26.02.2015

Exploatația agricolă a P.F. Bulzan Mihai – Cristian, sat Tulca, comuna Tulca, jud. Bihor

Bulzan Mihai – Cristian

comuna Tulca, sat Tulca, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.

Aprobat
Comitetul de selecţie 

Avizat
Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana, Cotrău Marius

Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Mădăras – Primar Tiurbe Dan Alexandru

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. – Turcuș Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7.

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 


Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore