„Prietene crescut la oraş ... ca florile în fereastră, prietene ... vreau să te iau de mână, vino să-ţi arăt brazdele veacului ...” - ("Pluguri”, Lucian Blaga)
„... aici este soarele meu, aici sunt prietenii mei ... şi fântânile ... aici orizontul este pe rând: roată, ..., inimă, ... aici, din părinţii părinţilor mei, au zburat treptat zilele ... şi s-au rostit cuvinte ... şi s-au desfrunzit aşteptări ... şi au căzut ploi ... şi au luminat patimi ... şi, la umbra foştilor arbori, fostele frunţi, au vegheat călătoriile orarelor ... ” - ("Răsfrângere în acum”, Cezar Baltag)
“...într-o ţară aşa de frumoasă ... cum să nu-ţi ridici fruntea, ca falnicii strămoşi de odinioară, mândru că poţi spune: “sunt român”! ” - ("România pitorească”, Al. Vlahuţă)
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ (F.E.A.D.R.)
PROGRAMUL NAţIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ (P.N.D.R.)
AXA IV LEADER - MĂSURA 41 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
SUB-MĂSURA 411 ”Creşterea competivităţii sectoarelor agricol şi forestier”
RAPORT DE SELECŢIE
MĂSURA 112 ”INSTALAREA TINERILOR FERMIERI”

Nr. 330
Data: 24.04.2015
Sesiunea nr. 7
Perioada: 09.04.2015 - 20.04.2015
Suma alocata pe sesiune: 240.000 Euro
Valoare publica totala a proiectelor depuse: 160.000 Euro
Numar proiecte depuse: 4
Numar proiecte retrase: 0
Numar proiecte neeligibile: 0
Numar proiecte eligibile selectate: 4
Numar proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 160.000 Euro
Contestaţii depuse: 0

Nr.

crt.

Data depunerii proiectului la Asociaţia GAL Euro-Crişana

Titlul proiectului

Solicitant

Localizarea investiţiei

 

Criterii de selecţie aferente

Măsurii 112 *

Punctaj

total

Valoarea totală eligibilă aferentă

Măsurii 112

- Euro-

Valoarea ajutorului

public nerambursabil solicitat

- Euro-

Rezultat

-

Selectare spre finanţare

preluate de la nivel naţional

adoptate la nivel local

1

2

3

4

5

 

1

2

1.

20.04.2015

Solicitare prima de instalare la Dejeu Ionela Florina

Dejeu Ionela Florina

comuna Tinca,

sat Gurbediu, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

2.

20.04.2015

Solicitare prima de instalare la Mot Ramona Nicoleta

Mot Ramona Nicoleta

comuna Batăt, sat Tăut, judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

3.

20.04.2015

Preluarea exploatației părintești de către P.F. Trif Ioan – Sergiu din satul Cociuba Mare, județul Bihor

Trif Ioan – Sergiu

comuna

Cociuba Mare,

sat

Cociuba Mare,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis

4.

20.04.2015

Preluarea exploatației părintești de către P.F. Hajdu Judit din satul Arpășel, județul Bihor

Hajdu Judit

comuna

Batăr,

sat Arpășel,

judeţul Bihor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000

40.000

Admis


* Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 3/29.03.2013, pct. 10 lit. c) se prevede faptul că ”...în situaţia în care în care valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii aferente în cadrul unei sesiuni, situaţie în care Comitetul de Selecţie al Asociaţiei G.A.L. Euro-Crişana propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor.”

Aprobat Avizat
Comitetul de selecţie

Preşedinte Asociaţia GAL Euro-Crişana,
Cotrău Marius


Nr.

Crt.

Membru Comitet de Selecţie

Public/Privat

Semnătura

1.

Primăria com. Tinca – Primar Coste Teodor

public

 

2.

Primăria com. Ciumeghiu – Primar Huple Gheorghe

public

 

3.

S.C. VETCAM S.R.L. - Turcuş Paul - Iulian

privat

 

4.

S.C. JULIUSAGRO S.R.L. – Iakab Iuliu Ludovic

privat

 

5.

Goron Maria P.F.A.

privat

 

6.

S.C. BATTY TRANS S.R.L. - Magda Mărioara Dana

privat

 

7

Asociaţia Urbarială de Păşunat “Pusta Nouă” - Tripa Alexandru

ONG

 Observator din partea AM-PNDR
expert CDRJ Satu Mare – Szabolcs Kallay


Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web.
Toate informațiile privind Programele FEADER, LEADER şi PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Toate drepturile rezervate Asociația GAL Euro-Crișana 2013. Web Hosting & Design: Quanta | Cloudy | I-Ware | LiquidCore